Home

Wijkpanels ondersteunen bewoners die iets willen organiseren in hun straat, buurt of wijk. De ondersteuning kan bestaan uit een financiële bijdrage uit het wijkbudget, praktische hulp, maar ook het zorgen voor verbinding met andere initiatieven, instanties en professionals. Wijkpanels hebben als doel de leefbaarheid in straten, buurten, wijken van Wageningen te behouden en te vergroten.

What does a “Wijkpanel” do?
“Wijkpanels” (or neighbourhood committees) support citizens who wish to organise activities in their street, area, or neighbourhood. This support may take the form of a financial contribution, practical aid, or establishing connections with other initiatives, organisations or experts. The ultimate goal is to maintain and improve liveability in the different neighbourhoods of Wageningen.

Paaltjes weg op fietspad, nog steeds verboden in te rijden 22 november 2017

Het gladheidsseizoen is begonnen, ondanks dat het nog echt herfst is. Er zijn al proefrondes gereden door de ACV. Zij verzorgen de gladheidsbestrijding voor de gemeente. Ook zijn op een aantal locaties paaltjes weggehaald. Dit gebeurt zodat als het nodig is, de strooiwagens op de fietspaden kunnen komen. Als de paaltjes later weggehaald worden, zijn ze mogelijk vastgevroren. Ze kunnen dan niet meer uit het wegdek gehaald worden.
Het is nog steeds niet toegestaan deze fietspaden met een auto in te rijden. Dit gebeurt wel, ondanks de borden die er staan. Om het voor alle weggebruikers veilig te houden, controleert de gemeente de komende maanden extra op deze fietspaden!

Het paaltje op het fietspad aan de Troelstraweg is al verwijderd