Home

Wijkpanels ondersteunen bewoners die iets willen organiseren in hun straat, buurt of wijk. De ondersteuning kan bestaan uit een financiële bijdrage uit het wijkbudget, praktische hulp, maar ook het zorgen voor verbinding met andere initiatieven, instanties en professionals. Wijkpanels hebben als doel de leefbaarheid in straten, buurten, wijken van Wageningen te behouden en te vergroten.

What does a “Wijkpanel” do?
“Wijkpanels” (or neighbourhood committees) support citizens who wish to organise activities in their street, area, or neighbourhood. This support may take the form of a financial contribution, practical aid, or establishing connections with other initiatives, organisations or experts. The ultimate goal is to maintain and improve liveability in the different neighbourhoods of Wageningen.

Natuurspeelplaats Tarthorst 15 november 2017

Op donderdag 16 november a.s. wordt de natuurspeelplaats aangelegd in de Tarthorst.  De kinderen uit de Tarthorst hebben tijdens de kindermiddag in april deze wens aangegeven: Spelen met natuurlijke materialen. De aanleg van de natuurspeelplaats is onderdeel van de omvorming van het groen in deze wijk. Bewoners hebben hier de afgelopen maanden over meegedacht en meegepraat. Komend weekend kan de nieuwe natuurspeelplaats al gebruikt worden!

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuurt u dan een mail naar tarthorst@wageningen.nl