Home

Wijkpanels ondersteunen bewoners die iets willen organiseren in hun straat, buurt of wijk. De ondersteuning kan bestaan uit een financiële bijdrage uit het wijkbudget, praktische hulp, maar ook het zorgen voor verbinding met andere initiatieven, instanties en professionals. Wijkpanels hebben als doel de leefbaarheid in straten, buurten, wijken van Wageningen te behouden en te vergroten.

What does a “Wijkpanel” do?
“Wijkpanels” (or neighbourhood committees) support citizens who wish to organise activities in their street, area, or neighbourhood. This support may take the form of a financial contribution, practical aid, or establishing connections with other initiatives, organisations or experts. The ultimate goal is to maintain and improve liveability in the different neighbourhoods of Wageningen.

Debatavond houtrook, overlast en gezondheid 18 september 2017

Platform Duurzaam Wageningen organiseert op donderdag 5 oktober 2017, vanaf 19:30u,  in het Stadhuis een debatavond over houtrook, overlast en gezondheid. Veel mensen hebben hinder van houtrook van een open haard of houtkachel van hun buren, maar niet alleen de buren, ook de stoker zelf loopt gezondheidsrisico’s door het fijnstof en de schadelijke stoffen in de rook. Er bestaan voor het plaatsen van houtkachels in Nederland geen wettelijke regels, maar wat kan de gemeente doen om deze overlast te voorkomen of te verminderen? Kunnen we gezondheidsrisico’s en overlast verkleinen door anders te stoken?
Op 5 oktober zal er een spreker van het Longfonds uitleg geven over de gezondheidsrisico’s. Iemand van de gemeente Amersfoort vertelt welke maatregelen zij willen nemen. Ook zal er een spreker zijn over hoe je kunt stoken met zo min mogelijk uitstoot. Wethouder Lara de Brito zal haar visie geven op het onderwerp. Daarna volgt een plenaire discussie. Toegang is gratis.