Home

Wijkpanels ondersteunen bewoners die iets willen organiseren in hun straat, buurt of wijk. De ondersteuning kan bestaan uit een financiële bijdrage uit het wijkbudget, praktische hulp, maar ook het zorgen voor verbinding met andere initiatieven, instanties en professionals. Wijkpanels hebben als doel de leefbaarheid in straten, buurten, wijken van Wageningen te behouden en te vergroten.

What does a “Wijkpanel” do?
“Wijkpanels” (or neighbourhood committees) support citizens who wish to organise activities in their street, area, or neighbourhood. This support may take the form of a financial contribution, practical aid, or establishing connections with other initiatives, organisations or experts. The ultimate goal is to maintain and improve liveability in the different neighbourhoods of Wageningen.

Buurtfeest Gruttoweide 18 juli 2017

Twintig jaar het plantsoen in eigen beheer, zonder stekelstruiken, met speelhuisje en meer contacten tussen de buren is reden voor een feest! 29 volwassenen, 9 kinderen en een poes hebben genoten van het programma op 17 juni. Het feest werd geopend met bellen blazen, grote en kleine bellen met grote en kleine mensen.
Eind maart is het raamwerk voor een takkenhut geplaatst. Veel kinderen hebben daar aan meegeholpen. Er wordt ook al in gespeeld, maar het kan nog mooier. Vandaag is het tijd om de hut af te maken met meer takken en repen stof. Het wordt een knus huisje met uitzicht door de “ramen”.

Maandenlang heeft de buurt lege melk- en sappakken verzameld. Het resultaat is een berg van zo’n 400 pakken in verschillende maten en met veel vrolijke kleuren. Met ducttape maken we hier twee boten van.
Een mooi samenwerkingsproject. Na een middag flink doorplakken kunnen de boten getest worden in de vijver langs de Haagsteeg. De hele buurt loopt uit om dit moment mee te maken. Zullen de boten blijven drijven? Onder luid gejuich varen de kinderen een rondje om het eiland.
De volwassenen wagen zich niet op het water, maar genieten vanaf de kant.
Het is een gewaardeerde traditie om met elkaar van een potluck buffet te genieten. Ter ere van het lustrum dit jaar met ijs toe!