Gladheidsbestrijding

Het winterseizoen is weer begonnen en sneeuw en ijs kunnen zorgen voor gladheid. ACV strooit weer verschillende hoofdwegen, busroutes en fietspaden in Wageningen. Binnen de bebouwde kom hoeft u nooit verder dan 400 meter tot een bestrooide weg te rijden. De strooiroutes zijn te vinden op de website www.acv-indewinter.nl. Of volg op Twitter @acvindewinter voor de strooiacties.

 

Wat kunt u zelf doen?
U kunt zelf een steentje bijdragen door de stoep voor uw woning sneeuw-/ijsvrij te maken. U kunt daarvoor zout kopen bij bijvoorbeeld tuincentra en bouwmarkten.  Ook kunt u rekening houden met de winterse omstandigheden door bijvoorbeeld uw snelheid aan te passen en zo veel mogelijk gestrooide wegen te nemen.  De gemeente zet op diverse locaties zoutbakken met gratis strooizout neer.

 

Jongerenontmoetingsplek in de haven hersteld

Een groot aantal jongeren komt graag naar de ‘JOP’ in de haven. Wel jammer dat deze plek regelmatig vernield wordt. De laadpalen zijn nu voor een laatste keer hersteld en op verzoek van de jongeren is er ook een aantal zitblokken geplaatst. Wethouder Dennis Gudden: ‘Het is goed dat deze opknapbeurt is uitgevoerd in overleg met de jongeren die de plek het meest gebruiken. Ik ben blij dat de jongeren ervoor zorgen dat de JOP zo blijft zoals die is, zodat zij elkaar hier kunnen blijven ontmoeten’.

De JOP in de haven

Muziek bij de Buren

Op zondagmiddag 10 december is het weer zo ver: Muziek bij de Buren in Wageningen! Vorig jaar zeer succesvol en ook dit jaar weer een vol programma. Voor meer informatie: https://wageningen.muziekbijdeburen.nl/ Op verschillende locaties (Bblthk, THUIS) liggen programmaboekjes. Binnenkort staat het volledige programma ook op de website. Muziek bij de Buren is mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage uit het wijkbudget.

Groen in de Tarthorst

Groenplan in de Tarthorst
In oktober hebben Tarthorstbewoners verzocht om meer bomen te herplanten bij een kapvergunning voor 77 bomen. Bovendien wilde de Omgevingsdienst een betere motivering van de kapaanvraag. Uiterlijk 2 januari 2018 zal de Omgevingsdienst een besluit nemen op de kapaanvraag. Afhankelijk van eventuele bezwaren op de kapaanvraag, beslist de gemeente of een gefaseerde uitvoering van het groenplan haalbaar en zinvol is. Eind januari komt hier meer duidelijkheid over.

Aanleg natuurspeelplaats en veel buurtgroenprojecten
Vorige week zijn de toestellen op de natuurspeelplaats geplaatst. De aankleding van de speelplaats met wat struiken volgt later. Ook worden binnenkort nog losse takken neergelegd zodat kinderen daarvan een hut kunnen bouwen. Een natuurspeelplaats was een grote wens van de kinderen.
In de Tarthorst zijn nu al 21 buurtgroenprojecten! Die geven het openbaar groen een grote impuls. Daarnaast wordt ook de sociale cohesie tussen buurtbewoners groter. In januari gaat de gemeente met de buurtbewoners rondom de bosplantsoenvakken in gesprek.

Heeft u een vraag of een opmerking over de ontwikkelingen in de Tarthorst? Stuurt u dan een mail naar tarthorst@wageningen.nl

 

Paaltjes weg op fietspad, nog steeds verboden in te rijden

Het gladheidsseizoen is begonnen, ondanks dat het nog echt herfst is. Er zijn al proefrondes gereden door de ACV. Zij verzorgen de gladheidsbestrijding voor de gemeente. Ook zijn op een aantal locaties paaltjes weggehaald. Dit gebeurt zodat als het nodig is, de strooiwagens op de fietspaden kunnen komen. Als de paaltjes later weggehaald worden, zijn ze mogelijk vastgevroren. Ze kunnen dan niet meer uit het wegdek gehaald worden.
Het is nog steeds niet toegestaan deze fietspaden met een auto in te rijden. Dit gebeurt wel, ondanks de borden die er staan. Om het voor alle weggebruikers veilig te houden, controleert de gemeente de komende maanden extra op deze fietspaden!

Het paaltje op het fietspad aan de Troelstraweg is al verwijderd

Natuurspeelplaats Tarthorst

Op donderdag 16 november a.s. wordt de natuurspeelplaats aangelegd in de Tarthorst.  De kinderen uit de Tarthorst hebben tijdens de kindermiddag in april deze wens aangegeven: Spelen met natuurlijke materialen. De aanleg van de natuurspeelplaats is onderdeel van de omvorming van het groen in deze wijk. Bewoners hebben hier de afgelopen maanden over meegedacht en meegepraat. Komend weekend kan de nieuwe natuurspeelplaats al gebruikt worden!

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuurt u dan een mail naar tarthorst@wageningen.nl

Biologische maaltijd in de Nude

Vrijdag 24 november is er om 17.30 uur weer een heerlijke biologische maaltijd in het Kookatelier een de Kortestraat 2 in de Nude.
Gezellig samen eten en genieten van de producten van de Streekkantine: lokale producten van bijvoorbeeld zorgboerderij de Hoge Born, zuivelboerderij IJsseloord en bakkerij Stroop. Kok Sjaak heeft er weer een lekker menu van gemaakt. U kunt onder andere genieten van verse groentesoep, gevulde koolrolletjes in tomatensaus, spaghetti en een fruitmousse.

Koolrolletjes in tomatensaus (foto: KookDeWereldRond)

Reserveren kan tot woensdag 22 november via denude@solidez.nl of bellen: 0317-419171. U kunt bij het reserveren ook uw dieetwensen doorgeven. Kosten van deze maaltijd: € 12.50 per persoon.

Aandacht voor ecologie bij schoonmaken sloten

Om de natuur een handje te helpen heeft de gemeente hier en daar oeverbeplanting laten staan bij de sloot aan de Rooseveltweg. In de beschutting van de planten vinden diverse soorten een goede overwinteringsplaats. Bij het schoonmaken van de sloot aan de Haarwal zijn een paar grote modderkruipers gezien. Deze vissoort komt dus nog steeds voor in deze sloot, een goed teken! Projectleider van het team onderzoek van RAVON (reptielen, amfibieën, vissen onderzoek Nederland) is bij het schoonmaken van de sloot aanwezig geweest en heeft de modderkruipers teruggezet in de sloot.

Ecologisch oeverbeheer werpt vruchten af
Deze modderkruiper is weer teruggezet in de Haarwalsloot

Informatieavond: Druktemakers

Veel kinderen zijn wel eens druk. Dat hoort nu eenmaal bij het kind-zijn. Het hoeft niet meteen op ADHD te duiden. Waarom zijn kinderen druk? Wanneer is druk nog ‘gewoon druk’? Hoe voorkomt u druk gedrag en hoe gaat u er het beste mee om? Op deze vragen wordt ingegaan tijdens deze bijeenkomst op woensdag 29 november, vanaf 19.45 uur in de Bblthk. Deze avond wordt georganiseerd door het Startpunt en Indigo. Heeft u een gerichte vraag ten aanzien van de inhoud van deze avond? Mail uw vraag dan uiterlijk 15 november naar het Startpunt. In het programma wordt hier dan rekening mee gehouden.
Aanmelden kan bij het Startpunt (telefoon 0317 410160 of email startpunt@wageningen.nl), maar ook zonder aanmelding bent u van harte welkom! Kijk voor meer informatie op www.startpuntwageningen.nl