Voorjaarsbeurs voor kinderkleding en speelgoed

Op zaterdagochtend 24 maart wordt de jaarlijkse voorjaarsbeurs voor kinderkleding en speelgoed gehouden in het schoolgebouw van de Nijenoord en de Johan Friso school aan het Hooilandplein in Wageningen (Noord-West). Van de opbrengst is 25% bestemd voor de beide scholen.

Iedereen is tussen 10:00 en 12:00 uur welkom om te neuzen tussen de kledingrekken en een keuze te maken uit de aangeboden kleding in maat 92 t/m 176. Door onze strenge voorselectie is het aanbod van goede kwaliteit. Aangeboden worden jassen en zomerkleding, zwem- en sportkleding, binnen- en buitenspeelgoed, kinderboeken, (computer-) spelletjes, sportschoenen, kinderfietsen, fiets- en autostoeltjes, etc.
Terwijl u in alle rust rondkijkt kunnen uw kinderen zich vermaken in ons Kinderparadijs. De toegang is gratis. Houdt u er alstublieft rekening mee dat u bij ons niet kunt pinnen. Tassen worden bij de ingang ingenomen. Tip: neem een vouwkrat mee!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marie Kruit-Libercé: 0317- 428262 of via marie.liberce@hotmail.com
Wilt u zelf spullen verkopen op onze beurs? Dan dient u een verkoopnummer aan te vragen. Kijk voor alle informatie betreffende de beurs op onze website www.kinderkledingbeurswageningen.nl

Uitnodiging bijeenkomst bereikbaarheid op 14 maart

Beste leden van de Bewonersvereniging, overige inwoners van Noordwest en geïnteresseerden,

In mei 2017 hebben wij u als inwoner van Noordwest geïnformeerd over de bereikbaarheidsplannen voor de Campus en de stad. Toen spraken wij over een voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad om te kiezen voor de ‘Campusroute op maaiveld’. Een petitie die opriep tegen dit collegevoorstel en vóór een gefaseerde aanpak van een betere bereikbaarheid (zoals verwoord in onze notitie Draagvlakvariant) is door meer dan 2.600 mensen ondertekend (zie website WGoW) en is inmiddels weer opengesteld. Het is een indicatie dat er grote weerstand is tegen dit plan. Ruim voor de besluitvormende raadsvergadering van 3 juli 2017 is de petitie met toentertijd bijna 2600 handtekeningen aan de gemeenteraad aangeboden.

De gemeenteraad heeft op 3 juli 2017 een besluit genomen. Een ingewikkeld besluit en anders dan het college voorstelde. De raad heeft, onder druk van de petitie, allerlei voorwaarden gesteld aan een mogelijke campusroute, zoals behoud van het Dassenbos, stiltegebied en fietsroutes. Het besluit stuitte echter weer op verzet van de WUR, omdat het mogelijk gebouwen zou doorkruisen. Ook zou ook deze route nog altijd het Binnenveld doorkruisen.

Dit besluit van de Gemeenteraad is voor de Gedeputeerde Staten van de provincie reden geweest om binnen een week de gemeente te overrulen, het proces over te nemen en te komen met een inpassingsplan (PIP, een provinciaal bestemmingsplan). Argumentatie daarbij is dat de gemeente onvoldoende het provinciaal belang in ogenschouw neemt. Vele partijen in de gemeenteraad vinden het onjuist dat de provincie deze ingreep heeft gepleegd, enkele niet.

Na de zomervakantie van 2017 is de provincie met de planvorming begonnen. Het planproces bestaat uit een aantal fasen. Gestart wordt met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), gevolgd door een Milieu Effect Rapportage (MER), bepaling van een Voorkeurs- alternatief (VKA) en tot slot de opstelling van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Voor elke fase is een tijdsplanning gemaakt.

In de eerste fase, de NRD, wordt het plan van aanpak voor het doorlopen van de MER procedure beschreven en onder andere de aanleiding van het project. Ook bepaalt men in de NRD het zoekgebied waarbinnen mogelijke autoroutes zullen worden onderzocht. Dat zoekgebied is tot nu toe zeer beperkt en kan alleen leiden tot een campusroute door het Binnenveld en langs Noordwest. Klik op deze link voor meer informatie vanuit de provincie.

Over de NRD wordt naar verwachting in maart formeel door Gedeputeerde Staten besloten. Vanaf 15 maart start de formele inspraak. Dan kunnen belanghebbenden, zoals inwoners van Noordwest, gedurende 6 weken zienswijzen indienen.

Hoe nu verder?
Zoals u weet werken wij als Bewonersvereniging Noordwest op dit gebied nauw samen met een vijftal andere maatschappelijke organisaties in de coalitie “Wageningen Goed op Weg (WGoW)”. Samen gewerkt wordt met de Fietsersbond Wageningen, Mooi Wageningen, Platform Duurzaam Wageningen, Bewonerscommissie Tarthorst en het Wagenings Milieu Overleg. Allerlei alternatieven zijn door ons ingebracht. Wij hebben aangegeven dat er wel sprake is van lichte filevorming tijdens de spits, maar dat er allerlei aanpassingen en oplossingen te bedenken zijn die kunnen bijdragen om dit wel degelijk op te lossen is zonder een nieuwe autoweg dwars door het Binnenveld. Dat gaat van betaald parkeren invoeren op de Campus, betere fietsroutes, tot het aanpakken van het sluipverkeer tussen A12 en A50, beter geluidswal voor de Horsten en het verbeteren van de toegang van de Campus bij de rotonde Droevendaalsesteeg. U vindt de voorstellen die uitgaat van een gefaseerde aanpak en bekend als Draagvlakvariant, op de website van WGoW.

Al deze voorstellen zijn naar de mening van het College van Gedeputeerde Staten onvoldoende om het door hen aangegeven bereikbaarheidsprobleem op te lossen. Dit betwisten de organisaties van WGoW ten zeerste.
De provincie heeft tot nu toe geen boodschap aan de voorstellen van betrokken burgers en organisaties, de waarde van het Binnenveld en de leefbaarheid van Noordwest en gaat onverstoord door met de voorbereiding voor de aanleg van een nieuwe autoweg.

Wat zijn de plannen van de Bewonersvereniging Noordwest?
In Noordwest en de rest van Wageningen zijn er veel tegenstanders van deze nieuwe tweebaansweg door het Binnenveld, die gepland is vlak langs de oostkant van onze wijk. Ook voorstanders. Om daar beter zicht op te krijgen houdt de bewonersvereniging een meningspeiling onder haar leden.
Tegenstanders van de weg kunnen zich melden bij het samenwerkingsverband WGoW en de hiermee gelieerde actiegroep ‘Rondje Campus NEE’. Dit kan door een mail te sturen aan: rondjecampusnee@gmail.com

Wij willen de bewoners van Noordwest en andere geïnteresseerden informeren en van u horen wat u er van vindt. Hiervoor hebben wij samen met Wageningen Goed op Weg (WGoW) een bijeenkomst georganiseerd die plaats vindt op: Woensdag 14 maart om 20.00 uur in de kantine van ONA’53.
U bent van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
namens de Bewonersvereniging Noordwest en Wageningen Goed op Weg,

Peter Spitteler, voorzitter
(voorzitter@wageningennoordwest.nl)

Informatiebijeenkomst Administratie en geldzaken

Wilt u weten welke administratieve en financiële ondersteuning er mogelijk is? Welke regelingen er zijn voor mensen met een laag inkomen? Hoe u schulden voorkomt? Of wilt u weten hoe u digitaal een aanvraag indient bij een instantie? Het Startpunt organiseert voor belangstellenden een informatiebijeenkomst met als thema ‘’Administratie en geldzaken’’.

Door wie?
De volgende sprekers geven informatie over de verschillende onderwerpen:
• Astrid de Koning van Humanitas thuisadministratie vertelt hoe u op een goede manier uw administratie op orde houdt en welke ondersteuning daarin eventueel mogelijk is.
• Nannette Kornaat vanuit het team schulddienstverlening vertelt hoe u schulden kunt voorkomen. Wat u kunt doen om schuldenvrij te worden en welke ondersteuning daarbij mogelijk is. Ook legt zij uit welke inkomensondersteunende regelingen de gemeente Wageningen heeft voor mensen met een laag inkomen.
• Liz Spit van (Digi)Taalhuis Wageningen laat zien wat DigiD is en wat u ermee kunt doen. DigiD is de digitale code die u bij de overheid aanvraagt om veel zaken via internet te regelen.

Wanneer?
Maandag 16 april 2018 van 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Waar?
Markt 17 (inloopcentrum) Wageningen

Meer informatie en aanmelden
Wij vinden het prettig als u zich van tevoren aanmeldt bij het Startpunt via telefoon 0317-410160 of e-mail naar startpunt@wageningen.nl. Deelname aan deze avond is gratis.

Snelle Fietsroute Ede-Wageningen komt eraan!

De provincie Gelderland, de gemeente Ede, de gemeente Wageningen en de Wageningen U&R werken samen aan de voorbereiding van een Snelle Fietsroute (SFR) tussen Ede centrum en Wageningen centrum. De gedeputeerde, de wethouders van Ede en Wageningen en de directeur van de Fietsersbond hebben na vooronderzoek uitgesproken, dat een fietsroute door Bennekom en via de Grintweg de voorkeursroute is en dat deze route nader uitgewerkt wordt.

De uitwerking voor het deel binnen de gemeente Wageningen is kort geleden opgestart. Er worden vijf routedelen onderscheiden:
•De inrichting van de Grintweg
•De fietsoversteek bij het kruispunt Grintweg/Mansholtlaan/Nijenoord Allee
•De mogelijke routes en inrichting van het routedeel van en naar het centrum (binnen de ring)
•De oversteek van de N225 (Stadsbrink)
•Een aftakking naar de Campus

Voor de totstandkoming van de SFR werkt de projectgroep samen met een Klankbordgroep (KBG) om bij ontwerp en inpassing van het project zo veel als mogelijk rekening te houden met de belangen van de direct betrokkenen.

Houdt de ontwikkelingen over de Snelle Fietsroute Ede-Wageningen hier bij!

Buurtsafari rondom Pomona, kom je ook?

Ga je mee op Buurtsafari?
(for an English version: scroll down)

Za 27 januari 2018
Rond Pomona Wageningen, 19:00-20:30 uur
door: Waterlanders & friends

De Buurtsafari is speciaal gemaakt voor en door bewoners van Pomona, de Hoef, de Boomgaarden en het Rode Dorp. Het is een theatertocht waarin je langs bijzondere plekken in de buurt wandelt, en iedereen is welkom!

Hier ligt het eigenlijke Centrum van Wageningen. Met een eeuwige bron waar water uit de grond komt, of is het benzine? Pomona, de Romeinse Godin van de Boomgaarden zorgt hier voor frisse, fruitige ideeën. En wat gebeurt er allemaal in de kelders van de flats?

Een sprookjesachtig verlichte nachtwandeling neemt je in een uur mee langs vier korte theaterstukken. Je wordt toegezongen en verhalen van de buurt komen tot leven. Terwijl je rondloopt door de wijk, ontdek je de geschiedenis, de mensen, verborgen plekjes en een bijzondere kijk op gewone straten.

Kom jij ook? Het is voor alle leeftijden!

De buurtsafari begint om 19:00 uur. Kaartjes kosten 2 euro inclusief een hapje en drankje achteraf. kinderen en jongeren tot 18 jaar gratis.

Op www.opbuurtsafari.nl kun je kaarten reserveren en meer zien over wat de buurtsafari is en wat de startplek is.

De Wageningse artiesten die de buurtsafari maken:
Eric Langendoen, Remco de Kluizenaar, Bart Heijnemans, Erik Woltmeijer  (Waterlanders, kunstenaarsgroep bekend van festivals zoals Oerol en Karavaan), in samenwerking met volksdansers, publieksbegeleiders en andere vrijwilligers uit de wijk. De buurtsafari is een initiatief van Waterlanders samen met een aantal ambtenaren van Gemeente Wageningen en gesteund door de mensen van Wijkhuis Pomhorst.

English version:
Will you be joining the “Buurtsafari” (i.e.: Neighbourhood Expedition)?

Sat 27th of january 2018
Pomona and surrounding area Wageningen, 19:00h-20:30h
made by: Waterlanders & friends

The Buurtsafari (Neighbourhood Expedition) is made especially for the inhabitants of the Neighbourhoods Pomona, De Hoef, de Boomgaarden and Rode Dorp. It is a theatrical tour that takes you to interesting parts of your neighbourhood.

The exact Centre of Wageningen is to be found here. With an eternal well, were water oozes from the ground, or is it gasoline? Pomona, the Roman Godess of Orchards stirrs up refreshing thoughts in peoples minds. And what is going on in the flats’ basements?

A nightly walk in fairy-like lights takes you in an hour to four short theatre scenes. Songs, dance and local stories bring the interesting and hidden sites to life. As you walk around, you will discover the history, the people, hidden spots and a not so ordinary view on ordinary streets.

Will you join? It is meant for all ages, all languages

The “buurtsafari” expedition starts at 19:00 uur. The ticket price is 2 euro including a snack and a drink afterwards. Children and young people up to 18 years old can join for free. On www.opbuurtsafari.nl you can reserve tickets and read more about the Buurtsafari.

The artists from Wageningen that make the neighbourhood safari:

Eric Langendoen, Remco de Kluizenaar, Bart Heijnemans, Erik Woltmeijer  (Waterlanders, a Wageningen artist group internationally famous from festivals like Oerol, Les Envies Rhonements Marseille 2014), in collaboration with traditional voluntairs, cooks, guides and Dutch Folkdancers from the hood. Buurtsafari is a Waterlanders initiative, supported by Gemeente Wageningen and Wijkhuis Pomhorst.

Wijkpanels zoeken nieuwe collega’s

Prettig wonen in een mooie, veilige en sociale wijk – voor én door bewoners. Dat is waar het bij wijkgericht werken om draait. Wilt u daar aan bijdragen? En wilt u over besteding van het wijkbudget meebeslissen? Of vindt u het leuk om te schrijven over wat er speelt in uw wijk? Meld u dan aan bij het wijkpanel in uw gebied. We zoeken versterking voor alle 4 wijkpanels.
Elk panel heeft zijn eigen werkwijze ontwikkeld, waarbij de volgende aspecten vaak kenmerkend zijn:

Taken wijkpanelleden:

  • Wijkpanelleden houden actief contact met de mensen en hun wensen in de wijk. Zij zijn de ogen en oren van de wijk en weten wat er in de wijk leeft. Zij stimuleren bewoners actief aan de slag te gaan met het verbeteren van hun eigen woon- en leefomgeving.
  • Wijkpanelleden dragen zelf actief bij aan thema’s en projecten die in de wijk spelen op het gebied van leefbaarheid;
  • Het wijkpanel adviseert over de besteding van het wijkbudget (€ 25.000,- per jaar in elk van de vier gebieden);
  • Wijkpanelleden informeren de bewoners over activiteiten in het kader van wijkgericht werken. Dit kan bijvoorbeeld via een bijeenkomst, de website wijwageningen.nl, de maandelijkse pagina in de Stad Wageningen of via aanvullende nieuwsbrieven;
  • Wijkpanelleden adviseren en ondersteunen waar nodig wijkbewoners om activiteiten ten behoeve van de leefbaarheid in de wijk(en) op te pakken en die zo nodig met een bijdrage van het wijkbudget kunnen worden uitgevoerd;
  • Het wijkpanel adviseert gevraagd en ongevraagd het wijkteam, de stuurgroep wijkgericht werken en college van Burgemeester en wethouders en de raad over leefbaarheidsvraagstukken in de wijk;
  • Het wijkpanel komt ca. 5 maal per jaar bij elkaar.

Van wijkpanelleden wordt gevraagd :

–              Voelt zich betrokken bij zijn of haar wijk;
–              Heeft kennis van zijn of haar wijk, en heeft contact met bewoners;
–              Heeft een computer en internetverbinding;
–              Heeft oog voor het algemeen belang en wil zich inzetten voor alle wijkbewoners.

Interesse? Ga dan naar onze site en meld u aan via het contactformulier van uw wijk, of persoonlijk bij een van de wijkpanelleden.

 

Wagenings Internationaal Koor biedt een middag met internationale klanken en hapjes

Het Wagenings Internationaal Koor is 1 jaar geleden opgericht en viert dit op 9 oktober in de Wilde Wereld met een gezellige middag met zang, muziek en hapjes. Ieder is welkom om te komen luisteren en proeven.

Het Wagenings Internationaal Koor is een bijzonder koor omdat de deelnemers uit landen van over de hele wereld komen: Bolivia, Indonesië, Chili, Duitsland, Engeland, China, Mexico, Roemenië en Nederland. Op het koor zitten 12 enthousiaste vrouwen die samen een speciale vriendschapsband hebben opgebouwd en inmiddels ook een kleurrijk repertoire met liederen in verschillende talen. De liedjes kiezen de deelnemers zelf uit hun geboorteland en ze leren de anderen dit in hun taal te zingen.

Het koor opgericht door Marisabel Pardo van Stichting Tinku als participatie project binnen de gemeente Wageningen. Het koor is gericht op ontmoeting en participeren in de samenleving. Naast zingen is er soms ook een kookworkshops met recepten uit hun eigen land.

De dirigent van het koor is Anneke Rot, die met haar accordeon, gitaar en haar ruime ervaring de deelnemers goed weet te begeleiden bij elke repetitie en publieke optredens. Het koor wil het Wageningse publiek graag laten horen wat zij van elkaar geleerd hebben. Zij geven daarom een eerste grote optreden op 9 oktober van 15 tot 18 uur in de Wilde wereld. Liederen in het Spaans, Indonesisch, Roemeens, Engels, Ethiopisch, Duits, Syrisch, Baskisch, Chinees, Surinaams en Nederlands staan op het programma. De toegang is 5 euro. Voor meer informatie kunt u naar  info@tinku.nl mailen. Bent u ook geïnteresseerd? Het koor heeft ruimte voor nieuwe leden en repeteert elke dinsdagavond vanaf 20u.

wagenings-internationaal-koor