Bewonersvereniging Noordwest

NW1989Web-SADe Bewonersvereniging Noordwest wil de kwaliteit van de wijk Noordwest en de betrokkenheid van de wijkbewoners – op elkaar en op hun leefomgeving – bevorderen. De vereniging organiseert daartoe activiteiten voor jong en oud. Ook onderhouden we contacten met de gemeente en andere instanties, en leveren we een actieve bijdrage aan het wijkpanel west.

Volg ons ook op Facebook.com

Wat doet de bewonersvereniging?

De vereniging organiseert activiteiten in de wijk voor kinderen en volwassenen. Doel daarvan is het bevorderen van de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk. Dat gaat namelijk niet vanzelf!

De bewonersvereniging zet zich tevens in voor een prettige en veilige woonomgeving voor alle wijkbewoners. Daarbij gaat het niet om individuele belangen van bewoners, maar om het algemene belang. Huiseigenaar of huurder, dat maakt geen verschil.

Bekijk de presentatie hieronder, gemaakt ter gelegenheid van het bezoek van de raadsleden aan de wijk (4 juni 2014). Klik op het blok om uw media-afspeelprogramma te activeren.

Hoe werkt de bewonersvereniging?

De vereniging bestaat uit een aantal groepen/vrijwilligers die verschillende aandachtsgebieden hebben. Extra handen zijn altijd welkom! Belangstelling? Neem contact op met de secretaris.

  • De groep Verkeer en Groen bespreekt wensen omtrent het beheer van de openbare ruimte (groenvoorziening, ruimtelijke inrichting, verkeersveiligheid); met de gemeente, de WUR en andere belanghebbenden. Waar mogelijk, gebeurt dit als deelnemer van het wijkpanel west.
  • De Dag van het Hooilandplein is een traditie die geen toelichting meer nodig heeft. Deze jaarlijkse happening wordt logistiek mogelijk gemaakt door het H-team.
  • De activiteitengroep organiseert door het jaar heen leuke activiteiten voor kinderen én hun ouders: paaseieren zoeken, Koningsdagmarkt en -spelen …
  • De sportgroep organiseert o.a. het volleyballen en de Noordwestloop.

Om alle activiteiten en contacten goed af te stemmen, is een bestuur (eveneens vrijwilligers) onmisbaar.

Het Hooilandplein-concert is een begrip in Wageningen en omstreken (foto: L. Boerrigter)
Het Hooilandplein-concert is een begrip in Wageningen en omstreken (foto: L. Boerrigter)

Wie zijn de bestuursleden?

Dat leest u op de Bestuurspagina, waar u tevens de contactgegevens aantreft.

Lid worden: kleine moeite – groot plezier!

Iedereen die hart heeft voor de wijk, kan de vereniging steunen. Samen sterk! Voor de kosten hoeft u het niet te laten: 15 euro per jaar per huishouden. Lees hier hoe u dit eenvoudig regelt.

Sponsors gezocht

De Bewonersvereniging is voor haar activiteiten niet alleen afhankelijk van de ledencontributie, maar ook van financiële support door (lokale) sponsors.
Wilt u de naam van uw bedrijf of organisatie op onze media-uitingen zien prijken? Neem dan contact op met de penningmeester.