Natuurspeelplaats Tarthorst

Op donderdag 16 november a.s. wordt de natuurspeelplaats aangelegd in de Tarthorst.  De kinderen uit de Tarthorst hebben tijdens de kindermiddag in april deze wens aangegeven: Spelen met natuurlijke materialen. De aanleg van de natuurspeelplaats is onderdeel van de omvorming van het groen in deze wijk. Bewoners hebben hier de afgelopen maanden over meegedacht en meegepraat. Komend weekend kan de nieuwe natuurspeelplaats al gebruikt worden!

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuurt u dan een mail naar tarthorst@wageningen.nl

Biologische maaltijd in de Nude

Vrijdag 24 november is er om 17.30 uur weer een heerlijke biologische maaltijd in het Kookatelier een de Kortestraat 2 in de Nude.
Gezellig samen eten en genieten van de producten van de Streekkantine: lokale producten van bijvoorbeeld zorgboerderij de Hoge Born, zuivelboerderij IJsseloord en bakkerij Stroop. Kok Sjaak heeft er weer een lekker menu van gemaakt. U kunt onder andere genieten van verse groentesoep, gevulde koolrolletjes in tomatensaus, spaghetti en een fruitmousse.

Koolrolletjes in tomatensaus (foto: KookDeWereldRond)

Reserveren kan tot woensdag 22 november via denude@solidez.nl of bellen: 0317-419171. U kunt bij het reserveren ook uw dieetwensen doorgeven. Kosten van deze maaltijd: € 12.50 per persoon.

Aandacht voor ecologie bij schoonmaken sloten

Om de natuur een handje te helpen heeft de gemeente hier en daar oeverbeplanting laten staan bij de sloot aan de Rooseveltweg. In de beschutting van de planten vinden diverse soorten een goede overwinteringsplaats. Bij het schoonmaken van de sloot aan de Haarwal zijn een paar grote modderkruipers gezien. Deze vissoort komt dus nog steeds voor in deze sloot, een goed teken! Projectleider van het team onderzoek van RAVON (reptielen, amfibieën, vissen onderzoek Nederland) is bij het schoonmaken van de sloot aanwezig geweest en heeft de modderkruipers teruggezet in de sloot.

Ecologisch oeverbeheer werpt vruchten af
Deze modderkruiper is weer teruggezet in de Haarwalsloot

Informatieavond: Druktemakers

Veel kinderen zijn wel eens druk. Dat hoort nu eenmaal bij het kind-zijn. Het hoeft niet meteen op ADHD te duiden. Waarom zijn kinderen druk? Wanneer is druk nog ‘gewoon druk’? Hoe voorkomt u druk gedrag en hoe gaat u er het beste mee om? Op deze vragen wordt ingegaan tijdens deze bijeenkomst op woensdag 29 november, vanaf 19.45 uur in de Bblthk. Deze avond wordt georganiseerd door het Startpunt en Indigo. Heeft u een gerichte vraag ten aanzien van de inhoud van deze avond? Mail uw vraag dan uiterlijk 15 november naar het Startpunt. In het programma wordt hier dan rekening mee gehouden.
Aanmelden kan bij het Startpunt (telefoon 0317 410160 of email startpunt@wageningen.nl), maar ook zonder aanmelding bent u van harte welkom! Kijk voor meer informatie op www.startpuntwageningen.nl

Halfbakken besluit over fietsverkeer Tarthorst

Deze week heeft de gemeenteraad een (geamendeerd) raadsvoorstel aangenomen ter verbetering van de fietsersstroom door de Tarthorst. De kruising van de Kennedyweg-Tarthorst is gevaarlijk doordat hier stromen fietsende studenten oversteken (en daarbij dan vaak de binnenbocht nemen op hun weg naar de Campus). De kruising is onoverzichtelijk en er rijdt relatief veel verkeer.

In het collegevoorstel werd de raad gevraagd om te kiezen voor een studentenfietsroute richting Campus, die ten zuiden loopt van het winkelcentrum in de Tarthorst.

Een amendement van SP werd aangenomen om een verkeersplateau te realiseren op de kruising Kennedyweg-Tarthorst. Dit verkeersplateau moet de kruising overzichtelijker maken.

Aanpassing collegetijden geeft adempauze

Oorspronkelijk werd het college gevraagd om met een voorstel te komen dat kan rekenen op draagvlak  bij de basisscholen en waarbij studentenorganisaties worden betrokken. Inmiddels heeft de WUR aangegeven dat met de tarttijden van de colleges in 2018 wil vervroegen van 8:30 naar 8:20 uur. Mogelijk lost deze wijziging de huidige conflictsituatie tussen fietsende studenten en de basisschoolleerlingen op. De basisscholen zijn bereid om vooralsnog af te zien van een aparte fietsroute en eerst het effect van de wijziging af te wachten.

Onderzoek naar hoofdfietsroute buitenom

Ook draagt de raad het college op om voor eind 2018 een procedure te starten om te komen tot een hoofdfietsroute die buiten de woonwijk Tarthorst om loopt.

Bron: vrij naar Peter van Herpen / StadWageningen, 25 okt. 2017

Continuing story

Het dossier kan dus nog lang niet gesloten worden. Opletten geblazen, blijft het devies  –
voor ALLE weggebruikers in en rond de Tarthorst.

Heeft het nieuwe sociale beleid gevolgen voor wijkgericht werken?

Samen Wageningen, het nieuwe sociale beleid van de gemeente, gaat op 1 januari van start.

Op 28 juni, twee dagen voor de sluiting van de inzendtermijn, had zorgaanbieder Opella de gemeente nog gedagvaard in verband met door haar vermeende gebreken in de aanbestedingsprocedure. Hierdoor heeft de procedure tijdelijk stil gelegen. Onlangs heeft de rechtbank bezwaren van  Opella over de aanbestedingsprocedure afgewezen. Deze wordt nu direct voortgezet. In november staat het definitieve gunningbesluit gepland. Samen Wageningen kan dan per 1 januari daadwerkelijk van start.

Gevolgen voor Wijkgericht Werken?

Omdat het nieuwe beleid gevolgen kan hebben voor de positie en werkwijze de Wijkpanels, hebben de Wijkpanels gevraagd om een informatiebijeenkomst. Die vindt plaats op 30 oktober.
Alle wijkpanelleden zijn hiertoe uitgenodigd.

BuurtStamppot in Noordwest

Nieuw! Bewonersvereniging Noordwest organiseert in samenwerking met Basisscholen De Nijenoord & Johan Friso en Groep 9 een BuurtStamppot avond voor de wijk. Op vrijdag 10 november, van 18.00-20.00u.
De opzet is gebaseerd op “delen”: neem een lekkere stamppot-maaltijd mee voor het aantal personen waarmee je komt. Op de avond kun je zelf beslissen welke stamppot je gaat proeven.

Er kunnen maximaal 75 buurtgenoten meedoen, dus meld je snel aan!

Biologisch eten in De Nude

In het kookatelier in het Huis van de Wijk de Nude aan de Kortestraat 2 starten we met maandelijkse biologische maaltijden.
Iedere vierde vrijdag van de maand bent u om 17.30 van harte welkom voor een gezonde en heerlijke driegangen maaltijd. We gebruiken voor deze maaltijden lokale, biologische producten van de Streekkantine.  Dit houdt in dat de producten uit een straal van maximaal 40 kilometer rond Wageningen komen en producenten een eerlijke prijs voor hun product krijgen.
Bij het menu van 27 oktober kunt u kiezen uit een vegetarische maaltijd of een maaltijd met vlees. U kunt uw keuze aangeven bij reservering. Dit kan door te bellen: 0317-419171 of mailen naar denude@solidez.nl. De kosten van deze maaltijd zijn € 12.50 per persoon.

Kijk voor het complete menu op de website van Solidez Huis van de wijk de Nude of kookatelier.

Financiën op orde?

Het goed beheren van uw administratie en financiën kan soms lastiger worden wanneer u ouder wordt.  Praktische problemen spelen soms een rol zoals bijvoorbeeld het overnemen van de administratie bij overlijden van een echtgenoot of het niet meer zelf kunnen pinnen door een lichamelijke beperking. Wat kunt u van tevoren regelen als zich een (onverwachtse) situatie voordoet waardoor u het niet meer zelfstandig kunt? Wie kan bijvoorbeeld bepaalde taken overnemen? Wat zijn zaken die u bij de bank kunt regelen? Kortom hoe zorgt u er voor dat u zo lang mogelijk zelf u financiën kunt blijven doen.
Startpunt organiseert een gratis bijeenkomst hierover op donderdagmiddag 23 november van 14.00-16.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in Ouderencentrum de Wielewaag, Stationsstraat 32, Wageningen. Vooraf opgeven is niet nodig. Meer informatie bij het Startpunt: startpunt@wageningen.nl of via tel (0317) 41 01 60.