Home

Wijkpanels ondersteunen bewoners die iets willen organiseren in hun straat, buurt of wijk. De ondersteuning kan bestaan uit een financiële bijdrage uit het Initiatievenfonds, praktische hulp, maar ook het zorgen voor verbinding met andere initiatieven, instanties en professionals. Wijkpanels hebben als doel de leefbaarheid in straten, buurten, wijken van Wageningen te behouden en te vergroten.

What does a “Wijkpanel” do?
“Wijkpanels” (or neighbourhood committees) support citizens who wish to organise activities in their street, area, or neighbourhood. This support may take the form of a financial contribution, practical aid, or establishing connections with other initiatives, organisations or experts. The ultimate goal is to maintain and improve liveability in the different neighbourhoods of Wageningen.

Het is kaal in de Tarthorst… 30 april 2018

Al enige weken rijden er trekkers en graafmachines rond in de Tarthorst. De eerste fase van de groenrenovatie is volop bezig. De oude beplanting wordt uit de vakken gehaald. Ook wordt de grond afgegraven. Dit geeft voor nu een kaal en ongezellig beeld.

Gronddepot achter de grijze hekken
Bij de Vredehorstkerk is een grond depot. Daar wordt de afgegraven grond opgeslagen en gezeefd. Nadat de eerste fase is afgerond (over ongeveer 5 weken) wordt het gras hersteld en als nodig ook het trottoir. In het najaar wordt het grasveld zoals afgesproken ingezaaid met een gras/kruidenmengsel.

 

 

 

Vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar tarthorst@wageningen.nl