Het is kaal in de Tarthorst…

Al enige weken rijden er trekkers en graafmachines rond in de Tarthorst. De eerste fase van de groenrenovatie is volop bezig. De oude beplanting wordt uit de vakken gehaald. Ook wordt de grond afgegraven. Dit geeft voor nu een kaal en ongezellig beeld.

Gronddepot achter de grijze hekken
Bij de Vredehorstkerk is een grond depot. Daar wordt de afgegraven grond opgeslagen en gezeefd. Nadat de eerste fase is afgerond (over ongeveer 5 weken) wordt het gras hersteld en als nodig ook het trottoir. In het najaar wordt het grasveld zoals afgesproken ingezaaid met een gras/kruidenmengsel.

 

 

 

Vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar tarthorst@wageningen.nl

Wageningen optimaliseert wijk- en buurtindeling

Het College van B&W heeft op 17 april een nieuwe wijk- en buurtindeling vastgesteld die beter te gebruiken is voor afstemming van beleid, onderzoek en uitvoering. Deze nieuwe indeling maakt het namelijk mogelijk het juiste cijferinzicht te krijgen en ook zijn wijken zo beter met elkaar te vergelijken. Er worden 12 wijken en 33 buurten onderscheiden in plaats van de huidige 2 buurten en 15 wijken.

Noodzaak
Er blijkt steeds meer behoefte aan cijfers op buurtniveau. De nieuwe wijk- en buurtindeling gaat dat mogelijk maken. Omdat de huidige wijk- en buurtindeling in Wageningen uit te grote gebieden bestaat is deze niet bruikbaar voor een goede vergelijking ter afstemming van beleid, onderzoek en uitvoering. Ook blijken de namen van de huidige buurten niet herkenbaar genoeg voor de bewoners van onze stad.

CBS richtlijnen
De nieuwe wijk- en buurtindeling voldoet aan de richtlijnen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), sluit zo goed mogelijk aan bij andere geografische indelingen en bij de wensen en eisen van gebruikers van andere organisaties. Meer wijken en buurten betekent dat het CBS ook meer cijfers op buurtniveau kan leveren.

De namen van de wijken
De naamgeving van de nieuwe benoemde wijken en buurten is zoveel mogelijk passend en aansluitend bij bestaande straatnamen, herkenbare (geografische) punten of gebouwen en (straat)thema’s.

Voor de bewoners van Wageningen heeft de nieuwe indeling geen gevolgen. Voor gebruikers bij organisaties zoals onder andere politie, GGD, woningcorporatie betekent het eenmalig omschakelen naar de nieuwe indeling. De nieuwe indeling is te vinden op www.wageningen.nl

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwe wijk- en buurtindeling kunt u mailen naar de gemeente via loketruimte@wageningen.nl.

Duurzaam idee of initiatief? Doe mee met Duurzame Dinsdag!

Al tijden een briljant duurzaam idee, maar geen idee hoe je verder moet met de uitvoering? Ben je een duurzaam initiatief gestart en wil je daar meer aandacht voor vragen bij publiek of politiek? Van uitgewerkt businessplan tot een duurzaam idee in het eigen huishouden: Duurzame Dinsdag biedt jouw idee of initiatief een podium in politiek Den Haag!

Op de eerste dinsdag van september neemt staatssecretaris van Veldhoven de Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst, vol met duurzame ideeën en initiatieven uit de samenleving. De meest duurzame, innoverende en onderscheidende ideeën en initiatieven maken kans op prijzen en de mogelijkheid om het idee of initiatief een extra impuls te geven.

Jouw idee mag niet ontbreken!

Kijk snel op www.duurzamedinsdag.nl en dien jouw idee voor 1 juni in!

Lening gemeente voor een duurzamer huis

Woningeigenaren en huurders in Wageningen kunnen vanaf 12 april 2018 terecht bij de gemeente voor een lening om duurzame maatregelen te treffen. De gemeente heeft hiervoor 1 miljoen beschikbaar. Ze wil daarmee zo veel mogelijk inwoners de mogelijkheid bieden om hun woning energiezuinig te maken. 

“Niet iedereen heeft het geld direct beschikbaar om te investeren in duurzame maatregelen,” aldus wethouder Lara de Brito. “Met de lening willen we het verduurzamen van woningen voor iedereen bereikbaar maken.”

De rente van de lening is met 1,9% daarom bewust laag gehouden. Met de lening kunnen inwoners allerlei duurzame maatregelen aanschaffen, zoals isolatie, warmtepompen en groendaken of zelfs zonnepanelen op andermans dak. Ook de kosten voor advies zijn te financieren met de lening. Het leenbedrag is minimaal € 2.500,–, en maximaal € 15.000,– voor huurders en € 50.000,– voor woningeigenaren.

Lenen voor energiebesparende maatregelen kan heel verstandig zijn. Met de maatregelen dalen de maandelijkse energiekosten. Het bespaarde bedrag weegt soms al direct op tegen de kosten voor de lening. In elk geval zijn profiteren bewoners na aflossing blijvend van lage energiekosten.Duurzame maatregelen verhogen ook de waarde van een woning. Lara de Brito: ”Iedereen die zijn of haar huis energiezuiniger maakt, levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling Wageningen Klimaatneutraal.”

Inwoners vragen de lening aan bij de gemeente, via de website wageningenwoontduurzaam.nl. Zij beoordeelt of de voorgenomen duurzaamheidsmaatregelen passen binnen voorwaarden van de lening. De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) toetst vervolgens op kredietwaardigheid en verstrekt de lening.

Groenrenovatie van start in de Tarthorst

Het is zover! De groenrenovatie in de Tarthorst gaat van start. Maandag 9 april as begint aannemer Vaarkamp uit Ede met het werk.

Als eerste zijn de groenvakken aan de beurt. Er worden nog geen bomen gekapt. En vanzelfsprekend houden we rekening met het broedseizoen! Alle bewoners van de wijk zijn geïnformeerd met een brief.

Projectleider Gerrit Wanner bezoekt komende weken opnieuw de buurtgroenprojecten om met hen de puntjes op de I te zetten. Dit werk in de eerste fase duurt ongeveer 6 weken.

Vragen? Stuur gerust een mail naar tarthost@wageningen.nl

24e STRATEN VOLLEYBAL TOERNOOI

Beste volleybal liefhebbers, beste bewoners van Wageningen en in het bijzonder van de wijk Noordwest!
Al 23 keer is in de wijk Noordwest het stratenvolleybaltoernooi gehouden. Ook dit jaar  willen we graag  deze traditie voortzetten. De datum is bekend, de zaal besproken, zet het in je agenda:

24e Straten Volleybaltoernooi in Sporthal De Aanloop in Noordwest
Dinsdagavond 15 mei 2018, 19:00 – 22.30 uur !!

Een toernooi kan niet zonder deelnemers. We zoeken 16 teams van minimaal 6 personen, vanaf ca. 16 jaar, die  een (deel van een) straat vertegenwoordigen. Het liefst een straat uit de wijk Wageningen Noordwest, maar hier zijn we niet heel strikt in. We sturen deze oproep naar de contactpersonen van teams die eerder aan het toernooi meededen. Was je eerder teamcaptain maar kun je dit jaar niet mee spelen, stuur dan deze oproep door naar je straatgenoten, misschien willen zij wel weer mee doen.

Wil je een team inschrijven, meld je dan nu aan! Want … vol=vol!

Geef daarbij aan:
– naam van het team
– naam van de contactpersoon
– emailadres en telefoonnummer waaronder je als contactpersoon bereikbaar bent.
Wil je graag meespelen, maar geen contactpersoon zijn van een team, dan kun je dat ook aangeven. Als je eerder in een stratenteam hebt gezeten, geef dan s.v.p. aan voor welke straat dat was en wie de contactpersoon was.

Mail je aanmelding en andere gegevens uiterlijk 1 april 2018  aan onno.knol@gmail.com of bel Onno op 0613898915.
We kijken uit naar een prachtig toernooi en rekenen op jullie enthousiaste deelname! Ken je andere mensen die mogelijk mee willen doen: stuur dit bericht dan gerust door.

Het organisatiecomité,

Robbert Wolf
Onno Knol
Roel Hoekstra
Henk Rutten

Voorjaarsbeurs voor kinderkleding en speelgoed

Op zaterdagochtend 24 maart wordt de jaarlijkse voorjaarsbeurs voor kinderkleding en speelgoed gehouden in het schoolgebouw van de Nijenoord en de Johan Friso school aan het Hooilandplein in Wageningen (Noord-West). Van de opbrengst is 25% bestemd voor de beide scholen.

Iedereen is tussen 10:00 en 12:00 uur welkom om te neuzen tussen de kledingrekken en een keuze te maken uit de aangeboden kleding in maat 92 t/m 176. Door onze strenge voorselectie is het aanbod van goede kwaliteit. Aangeboden worden jassen en zomerkleding, zwem- en sportkleding, binnen- en buitenspeelgoed, kinderboeken, (computer-) spelletjes, sportschoenen, kinderfietsen, fiets- en autostoeltjes, etc.
Terwijl u in alle rust rondkijkt kunnen uw kinderen zich vermaken in ons Kinderparadijs. De toegang is gratis. Houdt u er alstublieft rekening mee dat u bij ons niet kunt pinnen. Tassen worden bij de ingang ingenomen. Tip: neem een vouwkrat mee!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marie Kruit-Libercé: 0317- 428262 of via marie.liberce@hotmail.com
Wilt u zelf spullen verkopen op onze beurs? Dan dient u een verkoopnummer aan te vragen. Kijk voor alle informatie betreffende de beurs op onze website www.kinderkledingbeurswageningen.nl

Uitnodiging bijeenkomst bereikbaarheid op 14 maart

Beste leden van de Bewonersvereniging, overige inwoners van Noordwest en geïnteresseerden,

In mei 2017 hebben wij u als inwoner van Noordwest geïnformeerd over de bereikbaarheidsplannen voor de Campus en de stad. Toen spraken wij over een voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad om te kiezen voor de ‘Campusroute op maaiveld’. Een petitie die opriep tegen dit collegevoorstel en vóór een gefaseerde aanpak van een betere bereikbaarheid (zoals verwoord in onze notitie Draagvlakvariant) is door meer dan 2.600 mensen ondertekend (zie website WGoW) en is inmiddels weer opengesteld. Het is een indicatie dat er grote weerstand is tegen dit plan. Ruim voor de besluitvormende raadsvergadering van 3 juli 2017 is de petitie met toentertijd bijna 2600 handtekeningen aan de gemeenteraad aangeboden.

De gemeenteraad heeft op 3 juli 2017 een besluit genomen. Een ingewikkeld besluit en anders dan het college voorstelde. De raad heeft, onder druk van de petitie, allerlei voorwaarden gesteld aan een mogelijke campusroute, zoals behoud van het Dassenbos, stiltegebied en fietsroutes. Het besluit stuitte echter weer op verzet van de WUR, omdat het mogelijk gebouwen zou doorkruisen. Ook zou ook deze route nog altijd het Binnenveld doorkruisen.

Dit besluit van de Gemeenteraad is voor de Gedeputeerde Staten van de provincie reden geweest om binnen een week de gemeente te overrulen, het proces over te nemen en te komen met een inpassingsplan (PIP, een provinciaal bestemmingsplan). Argumentatie daarbij is dat de gemeente onvoldoende het provinciaal belang in ogenschouw neemt. Vele partijen in de gemeenteraad vinden het onjuist dat de provincie deze ingreep heeft gepleegd, enkele niet.

Na de zomervakantie van 2017 is de provincie met de planvorming begonnen. Het planproces bestaat uit een aantal fasen. Gestart wordt met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), gevolgd door een Milieu Effect Rapportage (MER), bepaling van een Voorkeurs- alternatief (VKA) en tot slot de opstelling van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Voor elke fase is een tijdsplanning gemaakt.

In de eerste fase, de NRD, wordt het plan van aanpak voor het doorlopen van de MER procedure beschreven en onder andere de aanleiding van het project. Ook bepaalt men in de NRD het zoekgebied waarbinnen mogelijke autoroutes zullen worden onderzocht. Dat zoekgebied is tot nu toe zeer beperkt en kan alleen leiden tot een campusroute door het Binnenveld en langs Noordwest. Klik op deze link voor meer informatie vanuit de provincie.

Over de NRD wordt naar verwachting in maart formeel door Gedeputeerde Staten besloten. Vanaf 15 maart start de formele inspraak. Dan kunnen belanghebbenden, zoals inwoners van Noordwest, gedurende 6 weken zienswijzen indienen.

Hoe nu verder?
Zoals u weet werken wij als Bewonersvereniging Noordwest op dit gebied nauw samen met een vijftal andere maatschappelijke organisaties in de coalitie “Wageningen Goed op Weg (WGoW)”. Samen gewerkt wordt met de Fietsersbond Wageningen, Mooi Wageningen, Platform Duurzaam Wageningen, Bewonerscommissie Tarthorst en het Wagenings Milieu Overleg. Allerlei alternatieven zijn door ons ingebracht. Wij hebben aangegeven dat er wel sprake is van lichte filevorming tijdens de spits, maar dat er allerlei aanpassingen en oplossingen te bedenken zijn die kunnen bijdragen om dit wel degelijk op te lossen is zonder een nieuwe autoweg dwars door het Binnenveld. Dat gaat van betaald parkeren invoeren op de Campus, betere fietsroutes, tot het aanpakken van het sluipverkeer tussen A12 en A50, beter geluidswal voor de Horsten en het verbeteren van de toegang van de Campus bij de rotonde Droevendaalsesteeg. U vindt de voorstellen die uitgaat van een gefaseerde aanpak en bekend als Draagvlakvariant, op de website van WGoW.

Al deze voorstellen zijn naar de mening van het College van Gedeputeerde Staten onvoldoende om het door hen aangegeven bereikbaarheidsprobleem op te lossen. Dit betwisten de organisaties van WGoW ten zeerste.
De provincie heeft tot nu toe geen boodschap aan de voorstellen van betrokken burgers en organisaties, de waarde van het Binnenveld en de leefbaarheid van Noordwest en gaat onverstoord door met de voorbereiding voor de aanleg van een nieuwe autoweg.

Wat zijn de plannen van de Bewonersvereniging Noordwest?
In Noordwest en de rest van Wageningen zijn er veel tegenstanders van deze nieuwe tweebaansweg door het Binnenveld, die gepland is vlak langs de oostkant van onze wijk. Ook voorstanders. Om daar beter zicht op te krijgen houdt de bewonersvereniging een meningspeiling onder haar leden.
Tegenstanders van de weg kunnen zich melden bij het samenwerkingsverband WGoW en de hiermee gelieerde actiegroep ‘Rondje Campus NEE’. Dit kan door een mail te sturen aan: rondjecampusnee@gmail.com

Wij willen de bewoners van Noordwest en andere geïnteresseerden informeren en van u horen wat u er van vindt. Hiervoor hebben wij samen met Wageningen Goed op Weg (WGoW) een bijeenkomst georganiseerd die plaats vindt op: Woensdag 14 maart om 20.00 uur in de kantine van ONA’53.
U bent van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
namens de Bewonersvereniging Noordwest en Wageningen Goed op Weg,

Peter Spitteler, voorzitter
(voorzitter@wageningennoordwest.nl)

Informatiebijeenkomst Administratie en geldzaken

Wilt u weten welke administratieve en financiële ondersteuning er mogelijk is? Welke regelingen er zijn voor mensen met een laag inkomen? Hoe u schulden voorkomt? Of wilt u weten hoe u digitaal een aanvraag indient bij een instantie? Het Startpunt organiseert voor belangstellenden een informatiebijeenkomst met als thema ‘’Administratie en geldzaken’’.

Door wie?
De volgende sprekers geven informatie over de verschillende onderwerpen:
• Astrid de Koning van Humanitas thuisadministratie vertelt hoe u op een goede manier uw administratie op orde houdt en welke ondersteuning daarin eventueel mogelijk is.
• Nannette Kornaat vanuit het team schulddienstverlening vertelt hoe u schulden kunt voorkomen. Wat u kunt doen om schuldenvrij te worden en welke ondersteuning daarbij mogelijk is. Ook legt zij uit welke inkomensondersteunende regelingen de gemeente Wageningen heeft voor mensen met een laag inkomen.
• Liz Spit van (Digi)Taalhuis Wageningen laat zien wat DigiD is en wat u ermee kunt doen. DigiD is de digitale code die u bij de overheid aanvraagt om veel zaken via internet te regelen.

Wanneer?
Maandag 16 april 2018 van 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Waar?
Markt 17 (inloopcentrum) Wageningen

Meer informatie en aanmelden
Wij vinden het prettig als u zich van tevoren aanmeldt bij het Startpunt via telefoon 0317-410160 of e-mail naar startpunt@wageningen.nl. Deelname aan deze avond is gratis.

Snelle Fietsroute Ede-Wageningen komt eraan!

De provincie Gelderland, de gemeente Ede, de gemeente Wageningen en de Wageningen U&R werken samen aan de voorbereiding van een Snelle Fietsroute (SFR) tussen Ede centrum en Wageningen centrum. De gedeputeerde, de wethouders van Ede en Wageningen en de directeur van de Fietsersbond hebben na vooronderzoek uitgesproken, dat een fietsroute door Bennekom en via de Grintweg de voorkeursroute is en dat deze route nader uitgewerkt wordt.

De uitwerking voor het deel binnen de gemeente Wageningen is kort geleden opgestart. Er worden vijf routedelen onderscheiden:
•De inrichting van de Grintweg
•De fietsoversteek bij het kruispunt Grintweg/Mansholtlaan/Nijenoord Allee
•De mogelijke routes en inrichting van het routedeel van en naar het centrum (binnen de ring)
•De oversteek van de N225 (Stadsbrink)
•Een aftakking naar de Campus

Voor de totstandkoming van de SFR werkt de projectgroep samen met een Klankbordgroep (KBG) om bij ontwerp en inpassing van het project zo veel als mogelijk rekening te houden met de belangen van de direct betrokkenen.

Houdt de ontwikkelingen over de Snelle Fietsroute Ede-Wageningen hier bij!