Bewonerscommissie Tarthorst

Bewonerscommissie Tarthorst (kleur) comprDe Bewonerscommissie Tarthorst overlegt drie à vier keer per jaar met de Woningstichting. Zij pakt verschillende acties op om de leefbaarheid en veiligheid in de Tarthorst te verbeteren. De Commissie is gestart met haar activiteiten op 15 juli 2013.

Samenstelling Bewonerscommissie

De heer Otto Vleeming, voorzitter
Mevrouw Conny in ‘t Veen, notulist
De heer Johan Uittenbogaard, penningmeester
Mevrouw Elly de Zeeuw
De heer Jaap Meijer
Mevrouw Patricia van Soest

 

 

Contact: bewonerscommissietarthorst@outlook.com

Notulen van de vergaderingen zijn te vinden op de site van de Woningstichting.