De Wijkpanels in 2018

In 2018 komen de Wijkpanels bijeen op 5 februari, 4 april, 4 juni, 22 augustus, 15 oktober en 12 december, steeds vanaf 19.30 uur bij THUIS (voorheen de Wielewaag). Er zijn vanaf dit jaar dus geen aparte vergaderingen per wijkpanel meer: we trekken samen op, in nauwe samenwerking met THUIS! We bespreken lopende zaken die spelen in de wijk en we beoordelen binnengekomen aanvragen voor een bijdrage uit het initiatievenfonds (voorheen wijkbudget). Namens de gemeente neemt onze wijkmanager, Esther Flens, deel aan de vergaderingen. U bent, als inwoner van Wageningen, altijd welkom om onze bijeenkomsten bij te wonen!

Gezond bewegen als u ouder wordt

Bent u ook van plan om meer te gaan bewegen in het nieuwe jaar? En bent u ook benieuwd hoe het met uw conditie is? Sportservice Wageningen organiseert op donderdag 25 januari 2018 samen met het Startpunt een gratis middag met informatie en tips over hoe u gezond kunt blijven bewegen als u ouder wordt. De middag is verdeeld in twee rondes/groepen: van 13:00 tot 15:00 uur (inloop vanaf 12:30u) en van 14:30 tot 16:30 uur (inloop vanaf 14:00u). U gaat deze middag in Sportcentrum De Bongerd actief aan de slag en u kunt meedoen aan de fittest. Deze test bestaat uit verschillende onderdelen. Bij alle onderdelen is begeleiding aanwezig. Wilt u meedoen? Meldt u dan uiterlijk 16 januari aan bij het Startpunt: startpunt@wageningen.nl of 0317 – 410160 en geeft u daarbij aan of u in de eerste of de tweede groep wilt deelnemen. Voor meer informatie kunt u bellen met Nicolette Piscaer (06 – 52888245) of Rinske Bakker (06-46815044) van Sportservice Wageningen. Zij zijn bereikbaar op maandagmiddag tussen 13:00-17:00 uur en donderdagochtend tussen 10:00-12:00 uur.

Buurtgroen beheren?

Er zijn al meer dan 70 buurtgroenprojecten in Wageningen! Zelf een stukje openbaar groen onderhouden is leuk en het samen tuinieren geeft ook een impuls aan de onderlinge verbondenheid. Het brengt de buurt samen.
Team Stadsbeheer ondersteunt de buurtgroenprojecten met bij voorbeeld het afvoeren van tuinafval, advies of uitlenen van gereedschap. Ook kunt u een financiële bijdrage krijgen voor het opstarten van uw buurtgroenproject.
In 2018 krijgen alle buurtgroenprojecten een paaltje met een markering “dit is buurtgroen”. Wel zo duidelijk voor iedereen. Zo weten de medewerkers van team Stadsbeheer waar ze “af moeten blijven” en zijn de buurtgroenprojecten goed herkenbaar in de stad! 
Vindt u het ook leuk om een stukje openbaar groen te onderhouden? Dat kan! Stuurt een mail naar willem.kuijt@wageningen.nl Hij komt dan bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

Gladheidsbestrijding

Het winterseizoen is weer begonnen en sneeuw en ijs kunnen zorgen voor gladheid. ACV strooit weer verschillende hoofdwegen, busroutes en fietspaden in Wageningen. Binnen de bebouwde kom hoeft u nooit verder dan 400 meter tot een bestrooide weg te rijden. De strooiroutes zijn te vinden op de website www.acv-indewinter.nl. Of volg op Twitter @acvindewinter voor de strooiacties.

 

Wat kunt u zelf doen?
U kunt zelf een steentje bijdragen door de stoep voor uw woning sneeuw-/ijsvrij te maken. U kunt daarvoor zout kopen bij bijvoorbeeld tuincentra en bouwmarkten.  Ook kunt u rekening houden met de winterse omstandigheden door bijvoorbeeld uw snelheid aan te passen en zo veel mogelijk gestrooide wegen te nemen.  De gemeente zet op diverse locaties zoutbakken met gratis strooizout neer.

 

Muziek bij de Buren

Op zondagmiddag 10 december is het weer zo ver: Muziek bij de Buren in Wageningen! Vorig jaar zeer succesvol en ook dit jaar weer een vol programma. Voor meer informatie: https://wageningen.muziekbijdeburen.nl/ Op verschillende locaties (Bblthk, THUIS) liggen programmaboekjes. Binnenkort staat het volledige programma ook op de website. Muziek bij de Buren is mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage uit het wijkbudget.

Aandacht voor ecologie bij schoonmaken sloten

Om de natuur een handje te helpen heeft de gemeente hier en daar oeverbeplanting laten staan bij de sloot aan de Rooseveltweg. In de beschutting van de planten vinden diverse soorten een goede overwinteringsplaats. Bij het schoonmaken van de sloot aan de Haarwal zijn een paar grote modderkruipers gezien. Deze vissoort komt dus nog steeds voor in deze sloot, een goed teken! Projectleider van het team onderzoek van RAVON (reptielen, amfibieën, vissen onderzoek Nederland) is bij het schoonmaken van de sloot aanwezig geweest en heeft de modderkruipers teruggezet in de sloot.

Ecologisch oeverbeheer werpt vruchten af
Deze modderkruiper is weer teruggezet in de Haarwalsloot

Halfbakken besluit over fietsverkeer Tarthorst

Deze week heeft de gemeenteraad een (geamendeerd) raadsvoorstel aangenomen ter verbetering van de fietsersstroom door de Tarthorst. De kruising van de Kennedyweg-Tarthorst is gevaarlijk doordat hier stromen fietsende studenten oversteken (en daarbij dan vaak de binnenbocht nemen op hun weg naar de Campus). De kruising is onoverzichtelijk en er rijdt relatief veel verkeer.

In het collegevoorstel werd de raad gevraagd om te kiezen voor een studentenfietsroute richting Campus, die ten zuiden loopt van het winkelcentrum in de Tarthorst.

Een amendement van SP werd aangenomen om een verkeersplateau te realiseren op de kruising Kennedyweg-Tarthorst. Dit verkeersplateau moet de kruising overzichtelijker maken.

Aanpassing collegetijden geeft adempauze

Oorspronkelijk werd het college gevraagd om met een voorstel te komen dat kan rekenen op draagvlak  bij de basisscholen en waarbij studentenorganisaties worden betrokken. Inmiddels heeft de WUR aangegeven dat met de tarttijden van de colleges in 2018 wil vervroegen van 8:30 naar 8:20 uur. Mogelijk lost deze wijziging de huidige conflictsituatie tussen fietsende studenten en de basisschoolleerlingen op. De basisscholen zijn bereid om vooralsnog af te zien van een aparte fietsroute en eerst het effect van de wijziging af te wachten.

Onderzoek naar hoofdfietsroute buitenom

Ook draagt de raad het college op om voor eind 2018 een procedure te starten om te komen tot een hoofdfietsroute die buiten de woonwijk Tarthorst om loopt.

Bron: vrij naar Peter van Herpen / StadWageningen, 25 okt. 2017

Continuing story

Het dossier kan dus nog lang niet gesloten worden. Opletten geblazen, blijft het devies  –
voor ALLE weggebruikers in en rond de Tarthorst.

Heeft het nieuwe sociale beleid gevolgen voor wijkgericht werken?

Samen Wageningen, het nieuwe sociale beleid van de gemeente, gaat op 1 januari van start.

Op 28 juni, twee dagen voor de sluiting van de inzendtermijn, had zorgaanbieder Opella de gemeente nog gedagvaard in verband met door haar vermeende gebreken in de aanbestedingsprocedure. Hierdoor heeft de procedure tijdelijk stil gelegen. Onlangs heeft de rechtbank bezwaren van  Opella over de aanbestedingsprocedure afgewezen. Deze wordt nu direct voortgezet. In november staat het definitieve gunningbesluit gepland. Samen Wageningen kan dan per 1 januari daadwerkelijk van start.

Gevolgen voor Wijkgericht Werken?

Omdat het nieuwe beleid gevolgen kan hebben voor de positie en werkwijze de Wijkpanels, hebben de Wijkpanels gevraagd om een informatiebijeenkomst. Die vindt plaats op 30 oktober.
Alle wijkpanelleden zijn hiertoe uitgenodigd.