Campusroute brengt bewoners opnieuw in beweging

11 mei 2017

Het bestuur van Bewonersvereniging Noordwest heeft haar leden geattendeerd op het recente advies van het College van B&W aan de gemeenteraad om te kiezen voor de ‘Campusroute op maaiveld’ als oplossing voor de bereikbaarheid van stad en campus.
Over dit advies zal op 19 juni worden gestemd door de raad. Voorafgaand aan deze stemming was er op 11 mei voor de inwoners van Wageningen een zeer druk bezochte inloopbijeenkomst op het gemeentehuis.
Op 15 mei kunnen inwoners in gesprek met de raadscommissie (rondetafelgesprek). Belangstellenden dienen zich tijdig aan te melden via raadsgriffie@wageningen.nl.

Als dit advies van het college wordt overgenomen door de gemeenteraad, komt er een tweebaansweg door het Binnenveld en langs de oostkant van Noordwest (zie kaart). Dit is voor een aantal bewoners reden om actie te ondernemen, waaronder de oproep om een petitie te ondertekenen tegen deze ‘Campusroute op maaiveld’.
Deze petitie is inmiddels door meer dan 1600 mensen ondertekend, een indicatie dat er grote weerstand is tegen dit plan.
Anderen zien in dit voorstel wél een oplossing van de knelpunten die zich voordoen bij de bereikbaarheid van Wageningen.
De politiek is nu weer aan zet.

Betrokkenheid Bewonersvereniging Noordwest

De Bewonersvereniging neemt formeel geen standpunt in. Wel is zij betrokken bij de bereikbaarheidsdiscussie. Afgevaardigden van de vereniging werkten daarbij samen met een vijftal andere maatschappelijke organisaties onder de noemer “Wageningen Goed op Weg” (WGoW).

In december 2014 heeft de Bewonersvereniging een dialoogavond gehouden bij ONA waar bijna 200 mensen hun inbreng hebben gegeven. Deze zijn verwerkt in een rapport genaamd “Draagvlakvariant” die u terug kunt lezen op de website van WGoW. Dit rapport werd maart 2016 aangeboden aan de burgemeester.
De Bewonersvereniging Noordwest meent dat met de inbreng van burgers vooralsnog weinig is gedaan.

Demonstratie op 15 mei

WGoW organiseert een demonstratie op 15 mei op de Markt, aanvang 19 uur (voorafgaand aan het rondetafelgesprek met raadscommissieleden).

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *