Over WijWageningen

WijWageningen is de naam waarmee de vier Wageningse wijkpanels gezamenlijk naar buiten treden. Wijkpanels ondersteunen inwoners van Wageningen die iets willen organiseren in hun straat, buurt of wijk. Die ondersteuning kan bestaan uit een financiële bijdrage uit het wijkbudget (zie de homepage voor het indienen van een aanvraag en de bijbehorende spelregels), praktische hulp, maar ook uit het zorgen voor verbinding met andere initiatieven, instanties en professionals. Wijkpanels hebben als doel de leefbaarheid in straten, buurten en wijken te behouden en te bevorderen. In de wijkpanels zitten bewoners uit de wijk, die vanuit de gemeente ondersteund worden door de wijkmanager. Waar nodig houdt het wijkpanel contact met het wijkteam, waarin De Gemeente, De Politie, De Woningstichting en Solidez vertegenwoordigd zijn.

Voel je je betrokken bij wat er leeft in jouw buurt of straat? Vind je het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de leefomgeving in jouw buurt of wijk? Heb je er behoefte aan om je mede-Wageningers beter te leren kennen? Zou jij inwoners van Wageningen willen ondersteunen en ze met elkaar willen verbinden? En wil je daarover meepraten en -denken? Dan is lidmaatschap van een wijkpanel misschien wel iets voor jou! Stuur ons een email (info@wijwageningen.nl) of kom eens langs bij een wijkpanelvergadering!

Samen werken aan leefbaarheid!
Samen werken aan leefbaarheid!