West

Wijkpanel West bestaat uit bewoners afkomstig van de volgende wijken/buurten:

De Boomgaarden: vacature
De Hoef / De Weiden / Ooststeeg: vacature
Noordwest: Irene Gosselink, Peter Spitteler
Nieuw Kortenoord: Peter van Dijk, Sanne Fonteijn-Roseboom, Djurre Verschoor en Kees Hollestein
Roghorst: Frank Hoeberichts en Ina Pijnacker Hordijk
Tarthorst: Conny in ‘t Veen

Bewoners-/ Belangenverenigingen:

– Bewonersvereniging Noordwest
Werkgroep NW65+
Bewonerscommissie Tarthorst
Belangenvereniging Bewoners Roghorst (BBR)

Wilt u uw eigen buurt- of wijkorganisatie hier vermeld zien? Laat het ons weten!

U kunt het wijkpanel het beste bereiken via het centrale digitale loket.
Wijkpanel West werkt m.i.v. 2017 met een roulerend voorzitterschap.

Leden van het Wijkteam:

Aarnoud Entius (wijkagent, Politie Gelderland Midden)
Esther Flens (wijkmanager, gemeente Wageningen)
Janneke de Jong (Solidez)
Ingrid Rozeboom (Woningstichting – Tarthorst)
Ilse Schrijver (Woningstichting – Noordwest & De Weiden)
Alex de Wit (wijkagent, Politie Gelderland Midden)

U kunt het wijkteam het beste bereiken via de wijkmanager