Drukbezochte dialoogavond levert creatieve alternatieven

11 december 2014

Dialoogavond opkomstDe dialoogavond n.a.v. “Rondje campus” werd zeer druk bezocht. Er waren zelfs stoelen te kort in de kantine van ONA’53. De komst van zo’n 150 personen alleen al, liet zien dat Wageningers zich sterk betrokken voelen op hun leefomgeving, ofschoon ideeën over de gewenste aanpak van de bereikbaarheid van Wageningen en campus uiteen konden lopen.

Na een korte inleiding over de recente voorgeschiedenis door Peter Spitteler, voorzitter van de Bewonersvereniging Noordwest, en een korte inhoudelijke toelichting door Roel Dobbelsteijn en Marjan Hidding, gingen de deelnemers per tafel met elkaar aan de slag over verschillende thema’s.

Besproken thema’s

1. Bereikbaarheid van de campus nu en in de toekomst (CAMPUS)
2. Hoe kunnen betere fietsvoorzieningen en openbaar vervoer bijdragen aan een bereikbare campus en Wageningen als geheel? (FIETS en OV)
3. Bereikbaarheid Wageningen in regionaal verband (REGIONAAL)
4. Belang van het Binnenveld en een groene en aangename leefomgeving (BINNENVELD)
5. Mobiliteit in de toekomst (TOEKOMST)

Dialoogavond in actieResultaten

Door met elkaar over de problematiek in gesprek te gaan, konden deelnemers hun ideeën en suggesties aan elkaar toetsen.
Bekijk de sfeerimpressie (gemaakt door Jan ten Haaf).
Na een uur van stevige en creatieve tafelgesprekken en discussie, werd vanuit elke tafel een heldere terugmelding verzorgd met de belangrijkste bevindingen en suggesties. Er bleek onverwacht veel consensus te zijn ontstaan. De Ladder van Verdaas werd goed begrepen!

Lees hier de samenvatting van de resultaten van de avond. Een mooie opbrengst!

Vervolgstappen

De aandacht van deelnemers bleef tot aan het einde toe scherp. Spitteler rondde af met een woord van dank aan de inzet van alle deelnemers en verwees naar het onderzoeksrapport van de provincie dat juist vandaag is gepubliceerd. Hij nodigde de deelnemers uit om in elk geval voor eind 2014 aan de provincie een persoonlijke reactie te sturen, via het reactieformulier op de site van de provincie.

Dit jaar nog zal de Bewonersvereniging overleg voeren met betrokken lokale maatschappelijke organisaties, om te komen tot een coalitie. Samen sterk!

Begin 2015 zal een informatiebijeenkomst n.a.v. het onderzoek plaatsvinden die door de provincie wordt belegd. Houd de media in de gaten!

Enrico van den Bogaard
coördinator Verkeer en Groen
Bewonersvereniging Noordwest